รายละเอียดเพิ่มเติม

Ø35mm
Basin mixer
Black + Gold