รายละเอียดเพิ่มเติม

Urinal Sensor

Size: 460 x 300 x 710mm