คำอธิบาย

ASTRO Series

Shower set

Diameter (Ø): 25