คำอธิบาย

Sensor Urinal

Size: 410 x 455 x 1020mm
Pipe type: S-trap/P-trap