ทองเหลือง (Brass) วัสดุคุณภาพที่ LUXE Life™ เลือกใช้
ทองเหลือง เป็นโลหะผสมที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เคยถูกขนานนามว่า “เป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่งที่สุด” และสีสันสวยงาม จึงทำให้ถูกเลือกใช้งานอย่างหลากหลาย...

อ่านต่อ

MENU