ทองเหลือง (Brass) วัสดุคุณภาพที่ LUXE Life™ เลือกใช้

ทองเหลือง (Brass) วัสดุคุณภาพที่ LUXE Life™ เลือกใช้

ทองเหลือง เป็นโลหะผสมที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เคยถูกขนานนามว่า “เป็นโลหะที่มีความแข็งแกร่งที่สุด” และสีสันสวยงาม จึงทำให้ถูกเลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ด้วยคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการผลิตและแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ ลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ทองเหลืองเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่ยังคงมีผู้นิยมใช้งานอยู่

ด้วยเหตุผลนี้ ก๊อกน้ำส่วนใหญ่ของแบรนด์ลักซ์ไลฟ์ จึงเลือกใช้วัสดุทองเหลืองเป็นวัสดุหลัก ผ่านกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบทั้งชิ้น รวมไปถึงคุณสมบัติเฉพาะของทองเหลืองที่ทนทานต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อน ทำให้มีโอกาสเป็นสนิมต่ำ

คุณสมบัติข้างต้น ทำให้ก๊อกน้ำของลักซ์ไลฟ์ มีความทนทาน สีสัน สวยงาม และปลอดภัยต่อการนำมาใช้อุปโภค บริโภค

MENU