ลักซ์ จุดประกายไอเดีย “สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร”

จากแร่ธรรมชาติ สู่นวัตกรรม ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร” คือจุดเริ่มต้นของความคิดในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยแนวความคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่ บริษัท ลักซ์ อินโนเวชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เห็นว่า

ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ ในการดำรงชีวิต
ยิ่งต้องตระหนักถึงการดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การใช้ชีวิตกับระบบนิเวศน์ (Living with ecosystem) ได้อย่างลงตัว

โดยผลิตภัณฑ์จากลักซ์ ผ่านกระบวนการผลิต จากโรงงานที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ยึดมั่นว่า จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ และคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการตระหนักรู้ถึงทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ผู้ใช้งาน

MENU