เทคนิคการใช้ห้องน้ำสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ

ลักซ์มีวิธีการใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะมาฝากกัน 6 วิธีง่าย ๆ ไปดูกันเลย

หาห้องที่ดูสะอาดที่สุดจากการมองเห็นด้วยตาเปล่า

เริ่มจากมองไปที่ชักโครกและหลีกเลี่ยงฝารองนั่งที่เปียกชื้นโดยรอบๆไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือคราบต่าง ๆ ติดค้างอยู่

ทำความสะอาดก่อนนั่ง

เช่นในบริเวณที่จะนั่ง ควรใช้แอลกอฮอล์แบบพกติดตัวฉีด แล้วใช้กระดาษชำระเช็ดบริเวณฝารองนั่งให้สะอาด

ไม่แนะนำให้ใช้น้ำที่อยู่ในอ่างรองน้ำ

ในการล้างทำความสะอาดแต่ควรรองจากก๊อกโดยตรง เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในถังน้ำ

เมื่อเสร็จธุระแล้ว ควรปิดฝาก่อนปิดชักโครก

เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในอากาศ ที่อาจจะเข้าระบบทางเดินหายใจได้

ล้างมือทุกครั้ง หลังเสร็จธุระ

เพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดมากับมือของเรา

พยายามใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำสาธารณะให้น้อยที่สุด

เพื่อหลักเลี่ยงหารได้รับเชื้อโรคที่อาจจะติดมาด้วย

MENU