Sensor Faucet

 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0001

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 200 x 52 x 95 คุณสมบัติ: ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70% แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0002

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม/ทอง ขนาด: 145 x 57 x 151 คุณสมบัติ: ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0003

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 165 x 60 x 122 คุณสมบัติ: เทคโนโลยีการไหลของน้ำแบบม่านน้ำตก ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0004

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม/ดำ ขนาด: 170 x 45 x 130 คุณสมบัติ: ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0005

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 155 x 45 x 110 คุณสมบัติ: ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0006

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 180 x 55 x 140 คุณสมบัติ: ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0007

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 180 x 55 x 140 คุณสมบัติ: Sensor Faucet with Hot & Cold Water ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0008

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้าทรงสูง ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม/ดำ/ทอง ขนาด: 155 x 67 x 190 คุณสมบัติ: หัวก๊อกแบบสเปรย์ Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้หัวก๊อก เพื่อความสวยงาม และแม่นยำในการตอบสนอง ช่วยลดการกระเด็นของน้ำ ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0009

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้าทรงสูง ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 110 x 40 x 225 คุณสมบัติ: เทคโนโลยีการไหลของน้ำแบบม่านน้ำตก Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้หัวก๊อก เพื่อความสวยงาม และแม่นยำในการตอบสนอง ช่วยลดการกระเด็นของน้ำ ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
 • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0010

  ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 210 x 40 x 50 คุณสมบัติ: ดีไซน์แบบติดผนัง ประหยัดพื้นที่ เทคโนโลยีการไหลของน้ำแบบม่านน้ำตก Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้หัวก๊อก เพื่อความสวยงาม และแม่นยำในการตอบสนอง ช่วยลดการกระเด็นของน้ำ ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70% แบบไฟฟ้า 220 โวลต์