Tall Body Faucet

  • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0008

    ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้าทรงสูง ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม/ดำ/ทอง ขนาด: 155 x 67 x 190 คุณสมบัติ: หัวก๊อกแบบสเปรย์ Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้หัวก๊อก เพื่อความสวยงาม และแม่นยำในการตอบสนอง ช่วยลดการกระเด็นของน้ำ ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%
  • Automatic Sensor Faucet LLFSO-0009

    ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้าทรงสูง ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สี: โครม ขนาด: 110 x 40 x 225 คุณสมบัติ: เทคโนโลยีการไหลของน้ำแบบม่านน้ำตก Invisible Sensor ช่องเซ็นเซอร์อยู่ใต้หัวก๊อก เพื่อความสวยงาม และแม่นยำในการตอบสนอง ช่วยลดการกระเด็นของน้ำ ระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่อง 1 นาที ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมาตรฐาน LEED 70%