รายละเอียดเพิ่มเติม

Above counter basin

Size: 710 x 385 x 130mm