รายละเอียดเพิ่มเติม

Above Counter Basin

Size: 600 x 415 x 152mm