รายละเอียดเพิ่มเติม

Wall-hung basin with counter

Size:

  • A 510 x 360 x 145mm
  • B 600 x 420 x 145mm
  • C 750 x 420 x 145mm
  • D 1000 x 420 x 145mm